Get Adobe Flash player

Khoa Kế Toán - Kiểm Toán thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi lại HKII năm học 2016-2017 như sau:

 

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 7/8/2017 2 8h00-9h30 DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
P.04
2 Hệ thống thông tin kế toán 7/8/2017 2 8h00-9h30 DH14KT1+2 P.04
3 Đường lối CM của Đảng CSVN 7/8/2017 2 14h00-15h30 Khóa 2015 P.05
4 Toán tài chính 8/8/2017 3 8h00-9h30 DH15TCNH
DH15KT1+2
P.04
5 Tin học kế toán 2 (MISA) 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH14KT1+2 PM2
6 Kế toán tài chính 2 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.04
7 Kế toán mô phỏng 1 10/8/2017 5 18h00-19h30 LT16KT1 PM2
8 Kế toán chi phí giá thành 8/8/2017 3 8h00-9h30 DH14KT1+2 P.04
9 Kế toán hành chính sự nghiệp 7/8/2017 2 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
10 Nguyên lý kế toán 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.04
11 Nguyên lý thống kê kinh tế 9/8/2017 4 8h00-9h30 DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
P.04
12 Kinh tế vĩ mô 7/8/2017 2 8h00-9h30 Khóa 2016 P.04
13 Thanh toán quốc tế 9/8/2017 4 8h00-9h30 DH14KT1+2 P.04
14 Tài chính tiền tệ 9/8/2017 4 8h00-9h30 DH15TCNH
DH16KT+CD16KT
P.04
15 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14KT1+2
CD14KT
P.04
16 Kế toán tài chính 4 8/8/2017 3 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
17 Kế toán ngân hàng thương mại 8/8/2017 3 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
18 Kiểm toán 2 9/8/2017 4 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
19 Tiếng Anh 2 9/8/2017 4 14h00-15h30 Khóa 2016 P.04
20 Tin học căn bản 10/8/2017 5 8h00-9h30 Khóa 2016 PM2
21 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 12/8/2017 7 8h00-9h30 Khóa 2016 P.04
22 Luật kinh tế 9/8/2017 4 14h00-15h30 DH14TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
P.04
23 Pháp luật đại cương 12/8/2017 7 14h00-15h30 Khóa 2016 P.04
24 Phân tích hoạt động kinh doanh 12/8/2017 7 8h00-9h30 DH15KT1+2 P.04
25 Phân tích hoạt động kinh doanh 9/8/2017 4 18h00-19h30 LT16KT2 P.02

 

Sinh viên tiêu biểu

Họ và Tên: Bùi Thị Thảo MSSV: 1354020043 Lớp:DH13KT ...
Họ và Tên: Nguyễn Minh Thức MSSV: 1254020012 Lớp:DH12KT ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Đăng Hân MSSV:1210020060 Lớp:CD12KT2 ...
Họ và Tên:Võ Khánh Niệm MSSV:1210020029 Lớp:CD12KT1 ...
Họ và Tên:Ngô Thị Nở MSSV:1154020110 Lớp:K3540201 Học ...

Tài liệu học tập

Sinh viên lớp CD13KT vui lòng tải tài liệu: - Giáo trình thực hành kế toán doanh nghiệp: tải tại đây - Phần I - Thực hành lập chứng từ: tải tại đây ...
Sinh viên các lớp DH14KT1, DH14KT2, CD14KT vui lòng tải tài liệu: - Bài giảng Thuế: tải tại đây - Bài tập Thuế: tải tại đây - Trắc nghiệm Thuế: tải tại đây
Các bạn sinh viên vui lòng tải tài liệu tại đây.
Sinh viên các lớp CD13KT, DH12KT vui lòng tải tài liệu tại đây và tải video hướng dẫn tại đây.  
Sinh viên các lớp CD13KT, DH13KT vui lòng tải tài liệu tại đây.

HỘP THƯ LIÊN HỆ


Module viết bởi PĐT