Get Adobe Flash player
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 (lần 1)
             
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tin học kế toán 2 (MISA) 16/5/2017 3 13h30-15h00 DH14KT1 PM2
2 Tin học kế toán 2 (MISA) 16/5/2017 3 15h00-16h30 DH14KT2 PM2
3 Kế toán tài chính 2 9/5/2017 3 8h00-9h30 DH15KT1 P.04
4 Kế toán tài chính 2 9/5/2017 3 8h00-9h30 DH15KT2 P.10
5 Kế toán mô phỏng 1 9/5/2017 3 18h00-19h30 LT16KT1 PM2
6 Kế toán chi phí giá thành 18/5/2017 5 14h00-15h30 DH14KT1 P.10
7 Kế toán chi phí giá thành 18/5/2017 5 14h00-15h30 DH14KT2 P.06
8 Kế toán hành chính sự nghiệp 17/5/2017 4 18h00-19h30 LT16KT1 P.05
9 Kế toán hành chính sự nghiệp 17/5/2017 4 18h00-19h30 LT16KT2 P.05
10 Nguyên lý kế toán 18/5/2017 5 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.10
11 Nguyên lý kế toán 18/5/2017 5 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.07
12 Nguyên lý kế toán 18/5/2017 5 8h00-9h30 CD16KT P.07
13 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/5/2017 2 14h00-15h30 DH15KT1 P.10
14 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/5/2017 2 14h00-15h30 DH15KT2 P.08
15 Kinh tế vĩ mô 16/5/2017 3 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.10
16 Kinh tế vĩ mô 16/5/2017 3 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.11
17 Thanh toán quốc tế 8/5/2017 2 8h00-9h30 DH14KT1 P.04
18 Thanh toán quốc tế 8/5/2017 2 8h00-9h30 DH14KT2 P.04
19 Tài chính tiền tệ 19/5/2017 6 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.04
20 Tài chính tiền tệ 19/5/2017 6 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.07
21 Tài chính tiền tệ 19/5/2017 6 8h00-9h30 CD16KT P.07
22 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 10/5/2017 4 8h00-9h30 DH14KT1 P.07
23 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 10/5/2017 4 8h00-9h30 DH14KT2 P.10
24 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 10/5/2017 4 8h00-9h30 CD14KT P.10
25 Kế toán tài chính 4 18/5/2017 5 18h00-19h30 LT16KT1 P.04
26 Kế toán tài chính 4 18/5/2017 5 18h00-19h30 LT16KT2 P.04

 

Sinh viên tiêu biểu

Họ và Tên: Bùi Thị Thảo MSSV: 1354020043 Lớp:DH13KT ...
Họ và Tên: Nguyễn Minh Thức MSSV: 1254020012 Lớp:DH12KT ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Đăng Hân MSSV:1210020060 Lớp:CD12KT2 ...
Họ và Tên:Võ Khánh Niệm MSSV:1210020029 Lớp:CD12KT1 ...
Họ và Tên:Ngô Thị Nở MSSV:1154020110 Lớp:K3540201 Học ...

Tài liệu học tập

Sinh viên lớp CD13KT vui lòng tải tài liệu: - Giáo trình thực hành kế toán doanh nghiệp: tải tại đây - Phần I - Thực hành lập chứng từ: tải tại đây ...
Sinh viên các lớp DH14KT1, DH14KT2, CD14KT vui lòng tải tài liệu: - Bài giảng Thuế: tải tại đây - Bài tập Thuế: tải tại đây - Trắc nghiệm Thuế: tải tại đây
Các bạn sinh viên vui lòng tải tài liệu tại đây.
Sinh viên các lớp CD13KT, DH12KT vui lòng tải tài liệu tại đây và tải video hướng dẫn tại đây.  
Sinh viên các lớp CD13KT, DH13KT vui lòng tải tài liệu tại đây.

HỘP THƯ LIÊN HỆ


Module viết bởi PĐT